KaartViewer Inspiratie Dag + Beheerdersdag : 27 oktober en 28 oktober 2020

In oktober 2020 organiseert GeoNovation wederom een tweedaagse bijeenkomst.

Op 27 oktober is de KaartViewer Inspiratie Dag, die we nu voor de 8-ste keer organiseren. Deze dag is voor iedereen toegankelijk.  De invulling van de dag zal wellicht nog wat worden aangepast.

De hoofdthema’s in het morgenprogramma zijn:

  • KaartViewer2020: de migratie en de toekomst (bv. BI en 3D);
  • Digitale Toegankelijkheid: het inzetten van de GeoComponent in de gemeentelijke website;
  • Haal Centraal: gegevens zoals BAG, BRK, HR, WOZ vanaf een centrale plek ophalen, en niet meer vanuit de eigen database, hoe gaat dat binnen KaartViewer.

Het middag programma zal vooral gericht zijn op User-stories: gebruikers vertellen in korte sessies hoe ze KaartViewer inzetten in specifieke situaties. Zoals bijhouding BGT/BAG mutaties, omgaan met grafieken, omgaan met Persoonsgegevens, inzetten KaartViewer in gemeentelijke website, etc.

Op 28 oktober organiseren wij een trainingsdag, bedoeld voor KaartViewer Beheerders. Onderdelen op deze dag zijn:

  • het gebruik van API’s van derden, zoals Haal Centraal: wat komt er bij kijken en hoe sluit dit aan binnen KaartViewer
  • externe bronnen: waar is iets te halen, en waar kunnen we naar doorstarten
  • het omgaan met en het inrichten van de GeoComponent: hoe werkt dit in de praktijk
  • Open vraagbaak voor KaartViewer2020 functionaliteit

We hebben specialisten, van het Kadaster, gevraagd om een invulling te geven aan de HaalCentraal API’s. Verdere details zullen binnenkort volgen.

Ook zijn we bezig om alles te verzamelen over nuttige externe bronnen. We geven een overzicht van wat al onze klanten zoal gebruiken. Ook zien we dat doorstarten naar andere sites heel zinvol kan zijn. Ook hier geven we een overzicht van interessante sites. Verder zullen alle ins en outs van KaartViewer 2020 worden behandeld.

De locatie is wederom in Hotel Asteria, te Venray, waar we in een zeer grote zaal veel mensen kunnen ontvangen. Tevens geven we de mogelijkheid om te overnachten in Venray. We hebben een avondprogramma in gedachten, met een diner, gezelligheid, muziek en een drankje. Aan de trainingsdag en de overnachting zijn kosten verbonden.

Mogelijkheid tot aanmelden komt binnenkort beschikbaar.