KaartViewer Inspiratie Dag (12 okt) + Workshopdag (13 okt)

AANMELDEN en info is hier te vinden!

Op 12 oktober 2021 organiseert GeoNovation de 9-de KaartViewer Inspiratie Dag. Deze dag is voor iedereen toegankelijk. Locatie is zaal Zeven te Venray.

Het thema van de dag is: “Zonder KaartViewer staat Nederland stil“, om aan te geven dat KaartViewer zeker niet alleen een GIS-viewer is, maar juist ook een proces-ondersteunend hulpmiddel is om (geo)data efficiënt en visueel beschikbaar te maken voor alle doelgroepen.

Het morgenprogramma wordt gevuld door diverse externe sprekers. Het middag programma is gericht op User-stories: gebruikers vertellen in korte sessies hoe ze KaartViewer inzetten in specifieke situaties.

Programma 12 oktober 2021

09.00 uur: Ontvangst, natuurlijk met koffie en vlaai

09.30 uur: Ochtendprogramma: Diverse Presentaties

09.40 uur: Ontwikkelingen bij GeoNovation en KaartViewer – door Peter-Paul (GeoNovation)

  • Thema’s: KaartViewer2020, HaalCentraal, BI, Omgevingswet, Digitale toegankelijkheid, CKAN Data Portaal

10.30 uur: Waarom speelt Geodata zo’n belangrijke rol in Nederland? – door GeoBusiness NL

11.00 – 11.15 uur: Pauze

11.15 uur: KaartViewer API als proces-ondersteunend hulpmiddel: Meldpunt overlast Tata Steel – door ODNZKG

11.45 uur: 2D versus 3D Geodata: wat is voor welke doelgroep het meest geschikt? – door Martin Kodde (Geodelta)

12.15 uur: Gelegenheid tot vragen stellen

12.30 uur: Lunch pauze

13.30 uur:  Middagprogramma: Gebruikersraad & Gebruikersverhalen

  • Gebruikersraad KaartViewer vertelt over hun inbreng in de doorontwikkeling
  • Inzet KV GeoComponent in een gemeentelijk Content Management Systeem
  • Veiligheidsregio toont geavanceerde mogelijkheden mutatie & formulieren functionaliteit
  • Rijkswaterstaat toont hoe drone foto’s automatisch worden gepubliceerd

Op 13 oktober 2021 organiseren wij tevens een Workshop trainingsdag. Deze dag is bedoeld voor onze eigen klanten.

De volgende 4 thema’s worden in workshop-vorm toegelicht en op een laptop uitgewerkt:

  1. inzet van de GeoComponent, wat komt er allemaal bij kijken
  2. inzet van de API’s, hoe kan een website worden uitgebreid met de slimme API’s van KaartViewer
  3. het opzetten van een generiek Data Portaal mbv. CKAN, en wat is de rol van KaartViewer (Beheer) daarin
  4. het nieuwe printen binnen KaartViewer mbv. eenvoudig instelbare Templates (via Jasper Reports)

De bedoeling is dat de deelnemer een keuze maakt uit 2 onderdelen, om aan deel te nemen. De documentatie van alle 4 de onderdelen wordt aan het einde van de dag aan alle deelnemers beschikbaar gesteld.

Voor diegene die de workshop gaan volgen, is er de mogelijkheid om te overnachten. We beloven een aantrekkelijk en gezellig avondprogramma (op de locatie zelf met als thema: OktoberFest ).