Common Ground en KaartViewer

Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend vernieuwen vanuit de basis: de gegevenslaag.
GeoNovation is een sterk voorstander van de Common Ground gedachte. De KaartViewer applicatie is daarvoor dan ook uitermate geschikt.

Zie verder: https://www.vngrealisatie.nl/roadmap/common-ground