Mei-2015: KaartViewer Inspiratie Dag 2015: “dit was zeer waardevol”

Op donderdag 28 mei 2015 organiseerde GeoNovation de eerste ‘KaartViewer Inspiratie Dag’. We hebben 45 bezoekers mogen begroeten. Er waren diverse sprekers: 3 KaartViewer Gebruikers ( gem. Nijmegen, gem. Hoorn en Omgevingsdienst NoorkZeeKanaalGebied ). Er spraken 2 Geo Adviseurs. Het Kadaster heeft PDOK toegelicht in een lezing: actuele geodata van overheden voor iedereen.
Natuurlijk heeft GeoNovation de diversiteit van de KaartViewer besproken.
’s Middags waren er workshops georganiseerd: de KaartViewer gebruikers hebben ervaringen uit kunnen wisselen, en zijn in een workshop bijgepraat over de meer geavanceerde mogelijkheden.
De gasten kregen een leuke QGIS workshop voorgeschoteld, en vervolgens een kennismaking met de GeoNovation KaartViewer. De reacties op deze dag waren enthousiast. Zeker ook over de Limburgse gastvrijheid en verzorging. GeoNovation kijkt daarom terug op een zeer geslaagde dag.

De presentaties zijn HIER beschikbaar.

Enkele reacties: “de meest zinvolle en leukste congresdag, die ik de laatste 3 jaar heb bijgewoond” , “Zinvolle kennisdeling, zowel op technisch als inhoudelijk gebied”, “Leggen van waardevolle contacten”.

Omgevingsdiensten IJmond en NoordZeekKanaalGebied ook enthousiast gebruiker van de GeoNovation KaartViewer

Beide omgevingsdiensten keken al langer naar een simpele oplossing voor het ontsluiten van hun Geo-Informatie. Veel externe bronnen zijn reeds ontsloten, maar ook wordt er aan gewerkt om de DigitaleCheclisten te koppelen. Ook de interne software voor Handhaving- en inspectiefunctionaliteit ( Open-Wave , Mozard ) worden gekoppeld aan de GIS-Viewer.
Standaard zaken zoals koppelingen met Cyclorama, Bodemloket, Nazca en Risicokaart zijn reeds een feit. Verder hebben ze de mogelijkheid om QGIS, PostGIS en GeoServer zelf te beheren en te integreren met de KaartViewer.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zet KaartViewer in als interne GIS-Viewer

Veiligheidsregio’s krijgen te maken met het feit dat ze niet altijd meer bij de gemeente hun Geo-Informatie kunnen betrekken. Door de opkomst van Openbare webservices, zoals PDOK, Geo4OOV, Risicokaart, in combinatie met de GeoNovation KaartViewer kunnen ze toch heel gericht actuele Geo-Informatie aanbieden aan eigen personeel maar ook aan burgers.

Provincie Brabant heeft de Zonnescan Website beschikbaar op basis van GeoNovation software

Deze Zonnescan geeft u een schatting van de opbrengsten en kosten van het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. Een gezamenlijk project met Aerodata en Knalblauw.
Ga naar Zonnescan Brabant

Gemeente Diemen gebruikt de mobiele KaartViewer als systeem om Meldingen Openbare Ruimte te registreren

De mobiele Kaartviewer is een zeer efficiënt hulpmiddel om meldingen te registreren en afhandelen.
De gemeente ontvangt telefonisch of per e-mail meldingen van burgers. De afdeling KCC zet deze meldingen op de kaart. De opzichters of derden krijgen deze meldingen mobiel in beeld. Wanneer het probleem is opgelost wordt de betreffende klacht afgemeld in het systeem. In een overzicht is het soort- en aantal meldingen zichtbaar

Cobra introduceert GolfViewer

De GolfViewer heeft veel indruk achter gelaten op de bezoekers van de opening van De Enk Groen & Golf in Renkum. In een samenwerking tussen De Enk, Cobra geoadviseurs en GeoNovation is de GolfViewer ontwikkeld. De GolfViewer is een extensie op de bestaande Cobra 360+ KaartViewer. De GolfViewer maakt het mogelijk de golfbaan interactief te beheren
Lees verder…