KaartVerhaal

KaartVerhaal maakt het mogelijk om kaarten, grafieken en tekst met elkaar te combineren. Zo kunt u toelichten waar een kaart over gaat en er een samenhangend verhaal van maken. De KaartVerhalen zijn zelfstandig te beheren in een beheeromgeving. KaartVerhaal is opgebouwd als een soort boek met een inleiding, een middenstuk dat kan bestaan uit verschillende hoofdstukken en een conclusie.