Doelgroep: (gemeentelijke) overheden

Overheden, die zelf stappen willen en durven te zetten met GeoData services, kunnen met GeoNovation echt stappen maken. Doordat de PDOK services de kwaliteit (actualiteit, gegarandeerd serviceniveau) kunnen garanderen, zijn dit toekomstbestendige investeringen voor (gemeentelijke) overheden.
GeoNovation is bekend met de gemeentelijke markt en weet waarmee gemeentes op dit moment kampen (BAG, met WOZ en GBA kooppelingen, BGT, etc.). GeoNovation kan als onafhankelijke adviseur meedenken met het opzetten van interne en externe Geo Viewers.
Voor kennisoverdracht op het gebied van GeoServer, PostGIS, TileCache en OpenLayers, maar ook voor PHP en MYSQL kan GeoNovation een aantrekkelijke partner zijn in de vorm van Training on the Job.