Nieuwsbrief

Februari-2018: GeoNovation ondersteunt de webservices van Dataland en JNET binnen de KaartViewer Beide organisaties bieden data, zoals BRK, WOZ en KVK aan als webservices. De KaartViewer heeft aangetoond om hier perfect mee om te kunnen gaan. Binnen de KaartViewer kunnen deze bronnen getoond worden, maar ook gefilterd worden. Ook vrij zoeken naar een willekeurig kenmerk resulteert in het vinden van objecten die voldoen. Dit komt omdat de KaartViewer optimaal de WFS services inzet en doorzoekbaar maakt.

December-2017: Gemeente Molenwaard, gemeente Deurne, gemeente Roermond: kiezen voor de GeoNovation KaartViewer Diverse gemeenten zijn zich aan het orienteren op een nieuwe GIS Viewer. Steeds vaker komen ze bij GeoNovation uit! Deze 3 gemeenten kozen onlangs definitief voor de KaartViewer.

December-2017: Omgevingsdienst Achterhoek kiest voor KaartViewer. Na een selectie tussen meerdere leveranciers, is de KaartViewer als beste uit de bus gekomen. Uitspraken als: Waarom hebben we dit nog niet? kwamen langs bij de presentatie. Voor GeoNovation is ODA al weer de vijfde Omgevingsdienst die KaartViewer gebruikt.

Mooi verslag van Remco Takken (GIS-Magazine) over onze lustrum editie van de KaartViewer Inspiratie Dag, d.d. 5 oktober 2017.

Uitgebreid GISMagazine artikel sept 2017 over GeoNovation KaartViewer bij gemeente Ede
Lees hier het hele artikel over Ede artikel over hoe de gemeente Ede de KaartViewer inzet. Vooral het mobiele gebruik, met mutatie mogelijkheden, wordt belicht.

September-2017: Gemeente Lansingerland kiest voor de GeoNovation KaartViewer
Na een aanbestedingstraject en een POC, waarin is bewezen dat de KaartViewer helemaal voldoet voor de gemeenten, is op 15 september de opdracht gegund aan GeoNovation Ondertekening met zoals gewoonlijk Limburgse Vlaai!

Juli-2017 Landelijk Fietsplatform en Wandelplatform gebruiken KaartViewer om hun routes te publiceren
Dit doen ze via: https://www.routedatabank.nl

Juni-2017: OWO staat voor Samenwerking gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Na een uitgebreide selectie procedure heeft de OWO gekozen voor de GeoNovation KaartViewer

Januari-2017: Gemeente Leidschendam-Voorburg kiest voor de GeoNovation KaartViewer
Wederom een gemeente die kiest voor de kracht en eenvoud van de GeoNovation KaartViewer.

28 november 2016: Gemeente Nijmegen opent het (Open)Data Portaal.
Daarbij was Peter-Paul aanwezig als spreker, samen met de wethouder van Nijmegen en VVD Tweede Kamerlid Veldman.

November-2016: Prestatieinkoop bij de gemeente Stichtse Vecht: KaartViewer slaagt met een dikke 8 !
De gemeente Stichtse Vecht heeft na een PrestatieInkoop aanbesteding gekozen voor GeoNovation. Na een uitgebreid Interview en Presentatie kwam GeoNovation goed uit de bus.

Oktober-2016: Gemeente Berg en Dal kiest voor de GeoNovation KaartViewer als centrale GIS Viewer.
Gemeente rondom Nijmegen willen in de toekomst met de gemeente Nijmegen samenwerken. De gemeente Berg en Dal kies voor toekomstbestendigheid en gebruikt nu GeoServer en KaartViewer om op dezelfde manier te gaan werken als Nijmegen.

De KaartViewer Inspiratie Dag 2016 werd wederom in Venray georganiseerd. Hier is het Beeld-verslag.

Mei-2016: Ook gemeente Maastricht kiest voor de GeoNovation KaartViewer.
GeoNovation is al jaren een veel geziene gast in Maastricht. Al een tijdje werd de KaartViewer als proef ingezet, vooral als interne GIS viewer. Dit wordt de komende tijd verder geimplementeerd. Maastricht sluit zich nu aan bij de steeds groter wordende Gebruikers Groep van KaartViewer.

Mooi artikel in het GIS Magazine over samenwerking tussen het Gegevenshuis en GeoNovation. Zie: GIS Magazine of PDF

Maart-2016: Coöperatie des Lands kies voor haar leden voor de GeoNovation KaartViewer
Coöperatie des Lands is een landelijk opererend samenwerkingsverband van vakspecialisten in de groen/blauwe sector. Met de KaartViewer kunnen leden zelf Percelen intekenen en de kaart hiervan beschikbaar stellen aan geinteresseerden. Zie: www.deslands.nl

December-2015: RID de Liemers kiest de KaartViewer als Interne GiS Viewer voor 4 aangesloten gemeenten

November-2015: WOZ360 positief beoordeeld door Waarderingskamer

Oktober-2015: Gegevenshuis ( Parkstad, Heerlen + 8 gemeenten rondom) kiest voor de GeoNovation KaartViewer
GeoNovation is samen met het Gegevenshuis bezig met de implementatie van de KaartViewer (inclusief GeoServer) voor de aangesloten gemeenten (Parkstad en omgeving). De intentie is dat deze combinatie de huidige interne GIS Viewer gaat vervangen. Ook andere organisaties, zoals woningcorporaties worden hierbij aangesloten..

Juni-2015: Gemeente Utrecht zet Zorg, Welzijn en Sport Voorzieningen op de Kaart

De Voorzieningenkaart van de gemeente Utrecht. Zorg, Welzijn en Sport voorzieningen zijn overzichtelijk en mobiel te raadplegen. Klik hier om zelf deze kaart te ontdekken.

Mei-2015: 500 ambtenaren van gem. Nijmegen, gebruiken de KaartViewer als Interne viewer: “Snel en eenvoudig!”

Mei-2015: KaartViewer Inspiratie Dag 2015: “dit was zeer waardevol”
Op donderdag 28 mei 2015 organiseerde GeoNovation de eerste ‘KaartViewer Inspiratie Dag’. We hebben 45 bezoekers mogen begroeten. Er waren diverse sprekers: 3 KaartViewer Gebruikers ( gem. Nijmegen, gem. Hoorn en Omgevingsdienst NoorkZeeKanaalGebied ). Er spraken 2 Geo Adviseurs. Het Kadaster heeft PDOK toegelicht in een lezing: actuele geodata van overheden voor iedereen.
Natuurlijk heeft GeoNovation de diversiteit van de KaartViewer besproken.
’s Middags waren er workshops georganiseerd: de KaartViewer gebruikers hebben ervaringen uit kunnen wisselen, en zijn in een workshop bijgepraat over de meer geavanceerde mogelijkheden.
De gasten kregen een leuke QGIS workshop voorgeschoteld, en vervolgens een kennismaking met de GeoNovation KaartViewer. De reacties op deze dag waren enthousiast. Zeker ook over de Limburgse gastvrijheid en verzorging. GeoNovation kijkt daarom terug op een zeer geslaagde dag.

De presentaties zijn HIER beschikbaar.

Enkele reacties: “de meest zinvolle en leukste congresdag, die ik de laatste 3 jaar heb bijgewoond” , “Zinvolle kennisdeling, zowel op technisch als inhoudelijk gebied”, “Leggen van waardevolle contacten”.

Mei-2015: Gemeente Ede kiest voor de GeoNovation KaartViewer.!

Omgevingsdiensten IJmond en NoordZeekKanaalGebied ook enthousiast gebruiker van de GeoNovation KaartViewer !
Beide omgevingsdiensten keken al langer naar een simpele oplossing voor het ontsluiten van hun Geo-Informatie. Veel externe bronnen zijn reeds ontsloten, maar ook wordt er aan gewerkt om de DigitaleCheclisten te koppelen. Ook de interne software voor Handhaving- en inspectiefunctionaliteit ( Open-Wave , Mozard ) worden gekoppeld aan de GIS-Viewer.
Standaard zaken zoals koppelingen met Cyclorama, Bodemloket, Nazca en Risicokaart zijn reeds een feit. Verder hebben ze de mogelijkheid om QGIS, PostGIS en GeoServer zelf te beheren en te integreren met de KaartViewer.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zet KaartViewer in als interne GIS-Viewer
Veiligheidsregio’s krijgen te maken met het feit dat ze niet altijd meer bij de gemeente hun Geo-Informatie kunnen betrekken. Door de opkomst van Openbare webservices, zoals PDOK, Geo4OOV, Risicokaart, in combinatie met de GeoNovation KaartViewer kunnen ze toch heel gericht actuele Geo-Informatie aanbieden aan eigen personeel maar ook aan burgers.

Gemeente Nijmegen komt met steeds meer atlassen voor de burger, zoals: de Milieuatlas
Al langer stelt de gemeente Nijmegen de KaartViewer beschikbaar voor hun burgers. Er zijn diverse atlassen ontwikkeld. Afgelopen maanden is de Milieuatlas daarbij gekomen.
Ga naar Milieuatlas

Provincie Brabant heeft de Zonnescan Website beschikbaar op basis van GeoNovation software
Deze Zonnescan geeft u een schatting van de opbrengsten en kosten van het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. Een gezamenlijk project met Aerodata en Knalblauw.
Ga naar Zonnescan Brabant

Gemeente Diemen gebruikt de mobiele KaartViewer als systeem om Meldingen Openbare Ruimte te registreren
De mobiele Kaartviewer is een zeer efficiënt hulpmiddel om meldingen te registreren en afhandelen.
De gemeente ontvangt telefonisch of per e-mail meldingen van burgers. De afdeling KCC zet deze meldingen op de kaart. De opzichters of derden krijgen deze meldingen mobiel in beeld. Wanneer het probleem is opgelost wordt de betreffende klacht afgemeld in het systeem. In een overzicht is het soort- en aantal meldingen zichtbaar

Cobra introduceert GolfViewer
De GolfViewer heeft veel indruk achter gelaten op de bezoekers van de opening van De Enk Groen & Golf in Renkum. In een samenwerking tussen De Enk, Cobra geoadviseurs en GeoNovation is de GolfViewer ontwikkeld. De GolfViewer is een extensie op de bestaande Cobra 360+ KaartViewer. De GolfViewer maakt het mogelijk de golfbaan interactief te beheren
Lees verder…

WOZ360 website ontwikkeld op basis van GeoNovation software
WOZ360 is een geavanceerde online ‘viewer’ waarin met Open Data op een eenvoudige manier de inhoud van een woning bepaald kan worden. Daarbij wordt ook een 3D presentatie zichtbaar.
Een ideaal hulpmiddel voor ambtenaren die met WOZ bezig zijn.
Ga naar WOZ360

Verkiezingsuitslagen in kaart
KaartViewer, module Verkiezingen, brengt op een innovatieve manier het stemgedrag van de burgers in kaart. Op dit moment zijn er al 5 gemeenten die van deze module gebruik maakt!
Ook voor de verkiezingen van november 2014 is deze beschikbaar. De Gemeente Nissewaard gaat de verkiezingsuitslagen van november op deze manier presenteren