Omgevingsdiensten IJmond en NoordZeekKanaalGebied ook enthousiast gebruiker van de GeoNovation KaartViewer

Beide omgevingsdiensten keken al langer naar een simpele oplossing voor het ontsluiten van hun Geo-Informatie. Veel externe bronnen zijn reeds ontsloten, maar ook wordt er aan gewerkt om de DigitaleCheclisten te koppelen. Ook de interne software voor Handhaving- en inspectiefunctionaliteit ( Open-Wave , Mozard ) worden gekoppeld aan de GIS-Viewer.
Standaard zaken zoals koppelingen met Cyclorama, Bodemloket, Nazca en Risicokaart zijn reeds een feit. Verder hebben ze de mogelijkheid om QGIS, PostGIS en GeoServer zelf te beheren en te integreren met de KaartViewer.