PDOKter

PDOK is een prachtige ontwikkeling voor vele organisaties. PDOK biedt steeds meer webservices. Deze kunnen prima geïntegreerd worden in websites, viewers en apps. GeoNovation heeft veel ervaring met het gebruik van PDOK  en kan adviseren in hoe PDOK services te integreren in de beschikbare viewer of applicaties. Onderstaand een mooi voorbeeld van een viewer met PDOK-services.

Om PDOK services tot leven te brengen, heeft GeoNovation de Kaartviewer ontwikkeld. Deze richt zich helemaal op de PDOK services. Vooral de administratieve gegevens, gecombineerd met eigen administratieve data-services, worden op unieke en innovatieve wijze beheerd en zichtbaar gemaakt. Verder wordt het mogelijk gemaakt om bv. de BAG WFS (panden en verblijfsobjecten) thematisch in te laten kleuren op basis van eigen administratieve dataservices.

Achtergronden PDOK (Bron: Pieter Meijer, PDOK)
PDOK richt zich op betere en goedkopere overheidsdienstverlening door geo-informatie efficiënter en effectiever met elkaar te delen. Via de PDOK-voorziening zijn tal van landsdekkende datasets van de overheid direct beschikbaar om toe te passen voor bijvoorbeeld communicatie met de burger. Doordat de data vanaf de bron geserveerd wordt is de actualiteit van de gegevens gegarandeerd. PDOK is een overheidsvoorziening die kosteloos voor alle overheidspartijen te gebruiken is. Voor die organisaties geldt bovendien een gegarandeerd serviceniveau en zijn er geen issues met licenties, copyright, e.d.. Voor de overige partijen zijn de PDOK-webservices beschikbaar onder een fair-use regime. De meeste PDOK bestanden en webservices worden zonder drempels “open” aangeboden.

PDOK is het vehikel waarmee de geo-basisregistraties (BAG, BGT, BRT, BRK) worden ontsloten. De PDOK-partners gebruiken PDOK om hun open data aan te bieden en om invulling te geven aan de INSPIRE verplichtingen. PDOK is een basisvoorziening, een infrastructuur, het krijgt meerwaarde als de PDOK services worden toegepast in bestaande en nieuwe applicaties. Door het consequente gebruik van open standaarden creëert PDOK een “level playing field” voor alle leveranciers van (geo)toepassingen.

De services van PDOK bieden veel voordelen zoals minder tot geen omslachtig databeheer, kostenbesparing, hogere kwaliteit van de data, betere beschikbaarheid, enzovoort. Een van de onderdelen van PDOK is het Nationaal Georegister, de nationale online geodata catalogus èn het Nederlandse INSPIRE portaal