Provincie Brabant heeft de Zonnescan Website beschikbaar op basis van GeoNovation software

Deze Zonnescan geeft u een schatting van de opbrengsten en kosten van het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kan de gebruiker met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren. Een gezamenlijk project met Aerodata en Knalblauw.
Ga naar Zonnescan Brabant