Mei-2015: KaartViewer Inspiratie Dag 2015: “dit was zeer waardevol”

Op donderdag 28 mei 2015 organiseerde GeoNovation de eerste ‘KaartViewer Inspiratie Dag’. We hebben 45 bezoekers mogen begroeten. Er waren diverse sprekers: 3 KaartViewer Gebruikers ( gem. Nijmegen, gem. Hoorn en Omgevingsdienst NoorkZeeKanaalGebied ). Er spraken 2 Geo Adviseurs. Het Kadaster heeft PDOK toegelicht in een lezing: actuele geodata van overheden voor iedereen. Natuurlijk heeft GeoNovation de diversiteit … Lees meer

Omgevingsdiensten IJmond en NoordZeekKanaalGebied ook enthousiast gebruiker van de GeoNovation KaartViewer

Beide omgevingsdiensten keken al langer naar een simpele oplossing voor het ontsluiten van hun Geo-Informatie. Veel externe bronnen zijn reeds ontsloten, maar ook wordt er aan gewerkt om de DigitaleCheclisten te koppelen. Ook de interne software voor Handhaving- en inspectiefunctionaliteit ( Open-Wave , Mozard ) worden gekoppeld aan de GIS-Viewer. Standaard zaken zoals koppelingen met … Lees meer

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zet KaartViewer in als interne GIS-Viewer

Veiligheidsregio’s krijgen te maken met het feit dat ze niet altijd meer bij de gemeente hun Geo-Informatie kunnen betrekken. Door de opkomst van Openbare webservices, zoals PDOK, Geo4OOV, Risicokaart, in combinatie met de GeoNovation KaartViewer kunnen ze toch heel gericht actuele Geo-Informatie aanbieden aan eigen personeel maar ook aan burgers.