Mei-2015: KaartViewer Inspiratie Dag 2015: “dit was zeer waardevol”

Op donderdag 28 mei 2015 organiseerde GeoNovation de eerste ‘KaartViewer Inspiratie Dag’. We hebben 45 bezoekers mogen begroeten. Er waren diverse sprekers: 3 KaartViewer Gebruikers ( gem. Nijmegen, gem. Hoorn en Omgevingsdienst NoorkZeeKanaalGebied ). Er spraken 2 Geo Adviseurs. Het Kadaster heeft PDOK toegelicht in een lezing: actuele geodata van overheden voor iedereen.
Natuurlijk heeft GeoNovation de diversiteit van de KaartViewer besproken.
’s Middags waren er workshops georganiseerd: de KaartViewer gebruikers hebben ervaringen uit kunnen wisselen, en zijn in een workshop bijgepraat over de meer geavanceerde mogelijkheden.
De gasten kregen een leuke QGIS workshop voorgeschoteld, en vervolgens een kennismaking met de GeoNovation KaartViewer. De reacties op deze dag waren enthousiast. Zeker ook over de Limburgse gastvrijheid en verzorging. GeoNovation kijkt daarom terug op een zeer geslaagde dag.

De presentaties zijn HIER beschikbaar.

Enkele reacties: “de meest zinvolle en leukste congresdag, die ik de laatste 3 jaar heb bijgewoond” , “Zinvolle kennisdeling, zowel op technisch als inhoudelijk gebied”, “Leggen van waardevolle contacten”.

Omgevingsdiensten IJmond en NoordZeekKanaalGebied ook enthousiast gebruiker van de GeoNovation KaartViewer

Beide omgevingsdiensten keken al langer naar een simpele oplossing voor het ontsluiten van hun Geo-Informatie. Veel externe bronnen zijn reeds ontsloten, maar ook wordt er aan gewerkt om de DigitaleCheclisten te koppelen. Ook de interne software voor Handhaving- en inspectiefunctionaliteit ( Open-Wave , Mozard ) worden gekoppeld aan de GIS-Viewer.
Standaard zaken zoals koppelingen met Cyclorama, Bodemloket, Nazca en Risicokaart zijn reeds een feit. Verder hebben ze de mogelijkheid om QGIS, PostGIS en GeoServer zelf te beheren en te integreren met de KaartViewer.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zet KaartViewer in als interne GIS-Viewer

Veiligheidsregio’s krijgen te maken met het feit dat ze niet altijd meer bij de gemeente hun Geo-Informatie kunnen betrekken. Door de opkomst van Openbare webservices, zoals PDOK, Geo4OOV, Risicokaart, in combinatie met de GeoNovation KaartViewer kunnen ze toch heel gericht actuele Geo-Informatie aanbieden aan eigen personeel maar ook aan burgers.